Data Doctor Recovery - SIM Card

Data Doctor Recovery - SIM Card

Retrieves lost data from SIM cards
Người dùng đánh giá
3.6  (31 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.7
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
TẢI VỀ 1.5 MB
Gets back the phone numbers, text messages and other data saved on your SIM card. Works with functional as well as defective cards.
Sim Card Data Recovery phần Mềm cung nổi tiếng giải pháp linh hoạt cho regaining mất hay xóa tin nhắn và về các số liên lạc từ điện thoại di sim bài. Điện thoại di thẻ sim có khả năng hủy tiện ích recovers lỡ xóa tin nhắn, về các số liên lạc và quan trọng khác lưu dữ liệu trong chiếc điện thoại di động thẻ sim.
Thông tin được cập nhật vào: